Basisschool Antonius

Berikstraat 13 6082 AM Buggenum

  • De school ligt in een zeer landelijke omgeving, met een mooi uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.
  • De school heeft een mooi ingerichte speelplaats

In het kort

Toelichting van de school

DE ANTONIUSSCHOOL”;

"De school waar leerlingen en leerkrachten volop kansen krijgen hun talenten te ontdekken, tot ontplooiing te brengen en te benutten!”.

Onze school is een school die deel uitmaakt van de gemeenschap Buggenum. Het is een kleine gemeenschap waarin iedereen elkaar kent. Dat brengt een sfeer van saamhorigheid en veiligheid met zich mee.De Antoniusschool is een Rooms-Katholieke school, wat we tot uiting willen laten komen in het klimaat van de school; de omgang van de leerkrachten met de leerlingen, de omgang tussen de leerlingen onderling, de aandacht voor catechese in ons onderwijs en de deelname aan kerkelijke vieringen en feesten

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Veiligheid/Vertrouwen
  • Samenwerken
  • Resultaatgericht
  • Ondernemend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven