Openbare Basisschool De Triolier

Weth. Van Hunselstraat 13 6021 KD Budel

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triolier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triolier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triolier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triolier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triolier

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders OBS De Triolier waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,55. OBS De Triolier scoort gemiddeld 7,81. De waardering van ouders voor OBS De Triolier is daarmee 0,26 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. er zijn twee punten die het meest in positieve zin opvallen. Ouders waarderen de inzet en het enthousiasme van de leerkrachten (97%). Daarnaast de sfeer en de inrichting van het schoolgebouw (97%) De veiligheid op weg naar school (51%) en de informatievoorziening over de school (21%) worden lager gewaardeerd. Daarnaast vinden ouders de rubriek begeleiding erg belangrijk. Hier zien ouders verbetermogelijkheden in de aanpak van pestgedrag en de begeleiding van kinderen met extra leerbehoeften. Met de uitkomsten hebben we een goed beeld hoe ouders over de school en het onderwijs denken.

We gebruiken deze uitkomsten om ons onderwijs te verbeteren. En niet onbelangrijk: Loopt u ergens tegenaan of vindt u dat er iets beter kan?Dan nodigen wij u uit om dat met ons te delen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven