Basisschool De Boogurt

Jan van Schoonvorststraat 2 6021 BP Budel

  • Schoolfoto van Basisschool De Boogurt
  • Schoolfoto van Basisschool De Boogurt
  • Schoolfoto van Basisschool De Boogurt
  • Schoolfoto van Basisschool De Boogurt
  • Schoolfoto van Basisschool De Boogurt

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen worden voor de gehele organisatie geregeld door een extern bedrijf. 

Voor meer informatie zie www.skozok.nl

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De professionaliteit van de leerkracht vraagt dat waar nodig afgeweken wordt van deze richttijden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De professionaliteit van de leerkracht vraagt dat waar nodig afgeweken wordt van deze richttijden.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op basisschool de Boogurt bieden wij zoveel mogelijk passend onderwijs. Dit houdt in dat onze doelgroep divers kan zijn mits de ontwikkeling van het kind, de haalbaarheid voor het kind én de leerkracht en het welbevinden van het kind niet in gedrang komen. Bij spanning op één van deze drie gebieden zijn er mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Skozok of  externen, mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren gaan we samen op zoek naar een passendere plek voor het kind.

Terug naar boven