Basisschool De Boogurt

Jan van Schoonvorststraat 2 6021 BP Budel

  • Schoolfoto van Basisschool De Boogurt
  • Schoolfoto van Basisschool De Boogurt
  • Schoolfoto van Basisschool De Boogurt
  • Schoolfoto van Basisschool De Boogurt
  • Schoolfoto van Basisschool De Boogurt

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Boogurt vormt een krachtige leeromgeving waarin kinderen en volwassenen uitgedaagd worden om in een positieve sfeer samen veel te leren. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen, zich thuis voelen in de groep en dat ze vertrouwen krijgen en houden in zichzelf, in ons en elkaar. We leren kinderen zich weerbaar op te stellen voor de maatschappij, waarvan zij deel gaan uitmaken. Op De Boogurt komt elk kind tot bloei!

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool De Boogurt.

Een folder met daarin meer informatie, vindt u hier

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht en zorg voor elk kind
  • Een sterk pedagogisch klimaat
  • Afstemming onderwijsbehoeften
  • Ouders als partners
  • Slimme inzet van ICT

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
317
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Risico-inventarisatie - en evaluatie:

Via Arbomeester wordt er 2-jaarlijks een RI&E Quickscan uitgevoerd. Bij deze Quickscan worden de teamleden en directie betrokken. Naar aanleiding van de uitkomst van de Quickscan dient de directie een plan van aanpak op te stellen om gericht aan verbeterpunten te werken. Op bestuursniveau wordt dit plan van aanpak bekeken en besproken met directie, zodat het geëvalueerd en afgesloten kan worden.

Terug naar boven