R.K. basisschool De Wereldwijzer

Pater Ullingsstraat 3 6023 AM Budel-Schoot

  • Schoolfoto van R.K. basisschool De Wereldwijzer
  • Schoolfoto van R.K. basisschool De Wereldwijzer
  • Schoolfoto van R.K. basisschool De Wereldwijzer
  • Schoolfoto van R.K. basisschool De Wereldwijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen

Als leerkrachten ziek of om andere redenen afwezig zijn, worden zij in principe vervangen.
De laatste jaren is het vervangen van zieke leerkrachten een steeds toenemend probleem.
Op dit moment is de kans dat er iemand is om te vervangen, zéér klein.
In onderstaande tekst geven wij kort aan hoe wij hiermee omgaan.

Wanneer een leerkracht zich ziek meldt, wordt dit gemeld aan “de vervangersmanager”.
Hier beschikt men over een databank waaruit een vervanger kan worden geselecteerd.
In het geval dat we niemand extern kunnen vinden, gaan we proberen een interne oplossing te zoeken.
We vangen de kinderen in ieder geval de eerste dag op, op school.
Als er dan geen passende oplossing is gevonden, laten wij de ouders weten dat de kinderen helaas niet naar school kunnen komen op de volgende dag/dagen. Duurt de afwezigheid langer dan 3 dagen, dan kijken we intern of het wenselijk is dat de kinderen uit een andere groep thuisblijven.
Wij hopen dat deze maatregelen niet nodig zijn.
Gezien het grote tekort aan personeel in het basisonderwijs, moeten we er echter wel rekening mee houden.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Aan welke doelgroep(en) biedt uw school onderwijs aan? En welke speciale faciliteiten heeft u daarvoor?

In het schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderwerpen beschreven:

  • Schoolbeeld (resultaten CITO-toetsen);
  • Uitstroomniveau;Didactisch- en pedagogisch handelen;
  • Effectieve leertijd;Kwaliteitsverbetering.

Het volledige rapport is te vinden op de website: SchoolOntwikkelingsProfiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven