R.K. basisschool De Wereldwijzer

Pater Ullingsstraat 3 6023 AM Budel-Schoot

  • Schoolfoto van R.K. basisschool De Wereldwijzer
  • Schoolfoto van R.K. basisschool De Wereldwijzer
  • Schoolfoto van R.K. basisschool De Wereldwijzer
  • Schoolfoto van R.K. basisschool De Wereldwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Wereldwijzer. Eén woord, maar door de klemtoon te veranderen kun je de betekenissen die het heeft benadrukken. Op school word je wijzer over de wereld waarin je leeft en maak je de wereld wijzer met wat jij geleerd hebt. Ons logo en het beeld in de voortuin van de school markeren die visie: een wereldbol met acht kringen eromheen. De acht groepen die je op school doorloopt, waar je koffer gevuld wordt met de kennis en informatie, die jij nodig hebt voor het vervolg van je reis. De basisschool is een doorgang, daar blijf je niet eeuwig, je komt en vertrekt weer. Als je weggaat, ben je iemand anders geworden. Je hebt je ontwikkeld en bent klaar voor de volgende etappe.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool De Wereldwijzer.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Leren van en met elkaar
  • Uitspreken van verwachtingen
  • Respect voor elkaar
  • Hoge betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven