Basisschool St Andreas

Hoofdstraat 212 6024 AB Budel-Dorplein

  • Schoolfoto van Basisschool St Andreas
  • Schoolfoto van Basisschool St Andreas
  • Schoolfoto van Basisschool St Andreas
  • Schoolfoto van Basisschool St Andreas
  • Schoolfoto van Basisschool St Andreas

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool St. Andreas is dé basisschool van en voor alle kinderen uit Budel-Dorplein. Een school waar ieder kind zich in de eigen omgeving op een actieve en uitdagende manier kan ontwikkelen tot een zelfstandig denkend persoon. Het gebouw is gevestigd midden in de natuur. Leren doe je immers om te beginnen in je eigen directe omgeving. Leren doe je ook van en met elkaar en het beste in een veilige en vertrouwde omgeving. Het hanteren van gemeenschappelijke waarden en normen is dan een basis voor die veilige omgeving. Het ontdekken van je eigen mogelijkheden en uitdagingen is een heel belangrijke voorwaarde.

Op St. Andreas willen wij de kinderen de ruimte geven om zich in de breedste zin van het woord te ontwikkelen. Ieder kind moet de kans krijgen om zijn talenten te laten groeien, maar ook te leren omgaan met zijn of haar beperkingen én leren dat ieder kind anders is. Met andere mogelijkheden en uitdagingen. Samen werken, samen leren en er zijn voor elkaar. Dat zijn onderdelen van de sociaal emotionele ontwikkeling waar op St. Andreas veel aandacht aan wordt besteed.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool St. Andreas.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren van en met elkaar
  • Uitspreken van verwachtingen
  • Samenwerken
  • Respect voor elkaar
  • Hoge betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven