Openbare Basisschool De Trampoline

Prins Bernhardstraat 40 b 6441 AL Brunssum

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Trampoline

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van openbare basisschool de Trampoline te Brunssum. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 4 Pijlers Jenaplanonderwijs
  • Creatieve blokken
  • Crealab meer-en hoogbegaafden
  • Kanjerschool
  • Opleidschool PABO studenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school heeft een continurooster. De vierjarigen hebben donderdagmiddag vrij. De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij.

Omdat we een continurooster hebben blijven de kinderen tussen de middag op school. Daarom nemen zij een lunchpakketje mee naar school. Ze hebben samen met de leerkracht de lunch in de klas.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zie bijlage schoolveiligheidsplan

Terug naar boven