Openbare Basisschool De Trampoline

Prins Bernhardstraat 40 b 6441 AL Brunssum

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Trampoline

In het kort

Toelichting van de school

Onze identiteit: Op onze school heerst een positieve schoolcultuur waarin hoge ambities en het werken in een goede relationele sfeer onze speerpunten zijn. Wij zijn een school waar prima prestaties geleverd worden door oog te hebben voor de veelheid aan talenten en mogelijkheden van leerlingen. Een voorwaarde is dan ook dat de omgeving uitdagend en veilig moet zijn. Uiteraard is het van wezenlijk belang dat onze leerlingen het naar hun zin hebben en zich thuis voelen op school om zich zo goed mogelijk te kunnen ontplooien. Onze school is een openbare basisschool die werkt met een aantal principes van het jenaplanonderwijs. Een school op basis van Jenaplanprincipes komt aardig in de buurt van de gedachte 'zonder relatie geen prestatie' (Luc Stevens, 2015). Het meest afwijkend in vergelijking met het gangbare onderwijs is het feit dat kinderen deel uitmaken van zowel een cursus- als een basisgroep. 's Morgens starten wij in de cursusgroep waarin kinderen van een en dezelfde leeftijd bij elkaar zitten om vervolgens in de middaguren naar de basisgroep te gaan waarin kinderen van drie verschillende jaargroepen werken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wederzijds vertrouwen
  • Veiligheid
  • Wederzijds respect
  • Kanjerschool
  • Euregioschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zie bijlage schoolveiligheidsplan

Terug naar boven