SBO De Boemerang

De Insel 21 6442 AJ Brunssum

  • Schoolfoto van SBO De Boemerang
  • Schoolfoto van SBO De Boemerang

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Movare werkt met clustervervangers en de bovenschoolse pool. Iedere school zit in een cluster en samen deel je de vervangers die aan je school gekoppeld zijn. ABBS Meander heeft samen met SBO de Boemerang 1,0 FTE aan vervanging toegekend gekregen. Van deze 1,0 FTE moet het ouderschapsverlof, de lerarenbeurs en alle vervanging van zieke leerkrachten af. Zwangerschapsverlof en WIEG wordt ingevuld vanuit de bovenschoolse vervangerspool.

Daarnaast geldt het protocol vervangingen van Movare:

- eerst intern opvangen

- dan kinderen verdelen over andere groepen

- dan naar huis sturen

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven