SBO De Boemerang

De Insel 21 6442 AJ Brunssum

  • Schoolfoto van SBO De Boemerang
  • Schoolfoto van SBO De Boemerang

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Op SBO de Boemerang kijken wij in kansen en mogelijkheden en zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Passend onderwijs staat bij ons hoog in het vaandel. Ieder kind hoort erbij en ieder kind verdient een gelijkwaardige kans, waar dit mogelijk is. Wij vinden dat wij op een innovatieve manier, in een duidelijke structuur, tegemoet moeten komen aan onderwijs van deze tijd. Onderwijs dat voor ieder kind zo passend mogelijk is óf gemaakt wordt. Wij hebben vertrouwen in elkaars kunnen en in de ontwikkelingskracht van de kinderen. We zorgen voor kennis en kunde binnen de interne organisatie en werken met een open blik, een open houding en lef aan passend onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • bekwaamheid
  • bezieling
  • gedurfdheid
  • synergie
  • waardering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt ongeveer 97 leerlingen (teldatum 1 oktober 2020). Meestal wijzigt het aantal leerlingen nog in de vakantieperiode.  Deze leerlingen zijn verdeeld over 8 stamgroepen.

Op onze school worden leerlingen geplaatst die binnen de reguliere basisscholen (met name binnen de regio Brunssum, Onderbanken en Heerlen/Hoensbroek) een onvoldoende passend aanbod kunnen krijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven