SBO De Boemerang

De Insel 21 6442 AJ Brunssum

  • Schoolfoto van SBO De Boemerang
  • Schoolfoto van SBO De Boemerang

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Op SBO de Boemerang kijken wij in kansen en mogelijkheden en zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Passend onderwijs staat bij ons hoog in het vaandel. Ieder kind hoort erbij en ieder kind verdient een gelijkwaardige kans, waar dit mogelijk is. Wij vinden dat wij op een innovatieve manier, in een duidelijke structuur, tegemoet moeten komen aan het onderwijs van deze tijd. Onderwijs dat voor ieder kind zo passend mogelijk is óf gemaakt wordt. Wij geloven erin dat alle kinderen alles kunnen leren en leggen onze focus dan ook op het bieden van steengoed onderwijs! Wij hebben vertrouwen in elkaars kunnen en in de ontwikkelingskracht van de kinderen. We zorgen voor kennis en kunde binnen onze professionele organisatie en werken met een open blik, een open houding en lef aan passend onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • bekwaamheid
  • bezieling
  • gedurfdheid
  • synergie
  • waardering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven