Rooms Katholieke Basisschool Langeberg

Rembrandtstraat 2 A 6445 CW Brunssum

  • U ziet hier het eerste deel van ons schoolplein, waar ook de hoofdingang aan de zijkant ligt.
  • U ziet hier de andere zijde van ons schoolplein.
  • De straatkant van ons gebouw. Hier ligt tevens de ingang naar de BSO de Blitskikkers van Humanitas en POV de Paddestoel van CMWW.
  • In het kader van de gezonde school en samenwerken proberen we met momenten ons onderwijs ook bewegend te verzorgen.
  • Ik eet het beter! Lekker proeven hoe bepaald voedsel smaakt. Op deze manier komen kinderen in aanraking met onbekendere producten.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij RKBS de Langeberg!

Wij zijn een Brede School in Brunssum, werkend met een onderwijsconcept waarbij kindgericht onderwijs centraal staat. Wij willen dankzij dit concept ervoor zorgen dat kinderen onderwijs kunnen genieten passend bij hun eigen niveau en tempo. Als school zetten wij in op kennisoverdracht gevolgd door het aanleren van belangrijke vaardigheden om deze kennis ook toe te kunnen passen. Door deze zaken met elkaar te combineren willen wij kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun rol in de maatschappij van later. Daarnaast dragen wij als school het concept van de gezonde basisschool van de toekomst uit. Dit betekent dat wij beweging en gezonde voeding belangrijk vinden en we kinderen de kennis en ervaring willen meegeven voor het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Vensters PO gunt u al een digitaal 'kijkje' in onze school. Voor een werkelijke indruk nodigen wij u van harte uit om een keer een echt kijkje te komen nemen en te genieten van het onderwijs dat we samen met ouders en kinderen beleven. Hiervoor kunt u binnenlopen bij ons op school, bellen naar 045-5252958 of mailen naar: directie.rkbslangeberg@movare.nl.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniek!
  • Samen!
  • Respect en transparantie!
  • Veiligheid!
  • Verwondering!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven