Basisschool Meander

De Insel 23 6442 AJ Brunssum

Schoolfoto van Basisschool Meander

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De directeur raadpleegt de vervangersbank, waar beschikbare leerkrachten aangemeld zijn. Mocht er helemaal geen invaller beschikbaar zijn, dan wordt geprobeerd tot een interne oplossing te komen. Mocht ook dit, in uitzonderlijke gevallen, niet lukken, dan worden de kinderen verdeeld over verschillende groepen. We doen al het mogelijke om de leerlingen niet naar huis te sturen. Mocht dit wel het geval zijn, dan krijgt u vooraf schriftelijk bericht en indien u niet voor opvang kunt zorgen, vangt de school uw kind op.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering:

Onze school werkt met een leerstofjaarklassensysteem. Daarnaast hebben wij combinatiegroepen in de kleuterbouw. Wij kennen twee groepen 1/2. 

Daarnaast kent onze school één startklas en drie schakelklassen: Schakelklas onder- midden- en bovenbouw. Voor verdere uitleg verwijzen we u graag naar de schoolgids en of schoolplan van onze school. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2018-2019 hebben wij onze zorgreikwijdte aanzienlijk verruimd door de komst van de "schakelklassen". Op deze manier is het voor ons als school mogelijk om leerlingen zoveel mogelijk te bedienen op niveau. We bedienen leerlingen die extra ondersteuning hebben en leerlingen die uitdaging nodig hebben. Ook is er aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is er een startklas op onze locatie gesitueerd. Hierin wordt er gedurende een jaar gewerkt een persoonlijke doelen van kinderen en is er samenwerking/afstemming tussen onderwijs en zorg. We verwijzen u graag naar de businesscase Startklassen voor meer informatie. 

Daarnaast kent onze school een samenwerking met de externe zorgpartners Xonar en Radar. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze schoolgids en het schoolplan 2019-2023. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven