Basisschool Meander

De Insel 23 6442 AJ Brunssum

Schoolfoto van Basisschool Meander

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

We nemen u allereerst mee in de visie van basisschool Meander!

Basisschool Meander staat voor passend onderwijs en een brede zorgreikwijdte waar mogelijk. We sluiten aan op de verschillende onderwijsbehoeften, zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Middels gedegen analyses op groeps- en leerlingniveau maken wij het onderwijs zo veel mogelijk passend voor iedere individuele leerling. Met behulp van onze (start) schakelvoorzieningen kunnen wij er voor zorgen dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden én naar behoeften. Dit geldt ook voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Wij geloven in de innerlijke kracht tot ontwikkeling en bieden jonge risicoleerlingen dan ook de kans om zich langer te ontwikkelen in onze startklas. Op deze wijze hebben wij (gedurende langere tijd) de mogelijkheid om te onderzoeken of ons reguliere aanbod passend is bij deze specifieke leerlingen. Door onderwijs en zorg samen te brengen binnen onze school, verrijken wij onze expertise en verruimen we ons aanbod. We streven naar een duurzame onderwijssetting, waarin we vanuit het denken in kansen hoge verwachtingen hebben. Wij creëren een uitdagende en gestructureerde leeromgeving, waarin we kinderen uitdagen om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen ontwikkeling. Samenwerken, samen leren en samen spelen zijn hierin onze uitgangspunten. Ouders en school zijn nauw met elkaar verbonden. Samen werken we aan een optimale ontwikkeling van het kind.

Op basisschool Meander heerst een professionele werkcultuur. Onze teamleden hebben kennis van de inhoud, didactiek en pedagogisch handelen. We maken gebruik van elkaars expertise en kennis. We zijn ambitieus en continu in ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bekwaamheid
  • Bezieling
  • Gedurfdheid
  • Synergie
  • Waardering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op peildatum 1 oktober 2022 staat ons leerlingaantal op 223 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het kind krijgt onderwijs in een uitdagende en veilige omgeving, kleurrijk en voorzien van uitdagend materiaal. De leeromgeving straalt rust uit en geeft mogelijkheden om te ontdekken, op onderzoek uit te gaan, te zien wat andere leerlingen presteren. Kortom een gestructureerde omgeving waarin de intrinsieke motivatie van leerlingengeprikkeld wordt. Structuur bieden we door een goed afgestemde klassenorganisatie, door een heldere planning te maken waarin het aanbod en de effectieve leertijd tot hun recht komen.

Terug naar boven