Basisschool Sint Franciscus

Wijenweg 143 d 6446 AK Brunssum

  • Vooringang voor bezoekers, deur aan de rechterkant.
Leerlingen betreden de school via de speelplaats (zwarte poort rechts naast het gebouw).
  • Kringopstelling en digitaal schoolbord ondersteunen het lesgeven op 3 niveaus.

In het kort

Toelichting van de school

Beste geïnteresseerde,

Welkom op het SchoolVenster van basisschool Sint Franciscus. U vindt hier een veelheid aan informatie over onze school. Onderwijskwaliteit is een breed begrip en omvat meer dan enkel goede leerresultaten. Passend bij ons nieuwe logo hebben we het in de volgende slogan samengevat:

Voel je als een vis in het water, word wijs als een uil, groei, bloei, vlieg uit... en maak je dromen waar!

Heeft u behoefte aan een gesprek en/of rondleiding om een beter beeld te krijgen van hoe we werken? Neem dan gerust contact op met de directeur van de school. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hanteren een continurooster (in de vorm van het vijf gelijke dagen model) met inlooptijd. Dat wil zeggen dat alle leerlingen elke dag vanaf 8.20 uur kunnen binnenlopen en we om 8.30 uur met de lessen starten. 


De voor- en naschoolse opvang vindt plaats in hetzelfde gebouw, namelijk Brede School Treebeek. Dit wordt georganiseerd door Kinderopvang Humankind. Er zijn ook ouders die kiezen voor een andere BSO, namelijk de Sjoepkar. Deze leerlingen worden na lestijd opgehaald op school door een medewerker van BSO de Sjoepkar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven