De Ontdekking

Meengatstraat 23 6971 VD Brummen

  • Schoolfoto van De Ontdekking
  • Een van onze kernwaarden is Samenwerken.
  • Schoolfoto van De Ontdekking
  • een van onze kernwaarden is creativiteit
  • In de zomervakantie maakte ieder kind een foto met een ballon van school voor onze Oecvakantiefotocollage.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • de vreedzame school
  • betrokkenheid
  • creativiteit
  • samenwerking
  • eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op basisschool De Ontdekking zitten momenteel (1 oktober 2021) 170 kinderen. De kinderen komen verspreid uit de gemeente Brummen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen eten samen met de juf of meester om 12:00 u.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven