Expeditie 24/7

Meengatstraat 25 6971 VD Brummen

We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom,

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van Expeditie 24/7. Expeditie 24/7  is een kleine open Christelijke basisschool in de gemeente Brummen. De gegevens die u op deze site vindt zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en de feiten.

Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school. Heeft u door het lezen van deze site vragen of interesse in de school dan bent u van harte welkom.

U kunt contact op nemen met

Directeur: Inge Rekers

E: info@expeditie247.nl

T: 0575-561566

Bekijkt u ook onze schoolsite: www.expeditie247.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs 3.0
  • aanbod op niveau van het kind
  • werken in units
  • functieruimtes
  • samenwerken en spelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De scholen in Brummen hebben allemaal te maken met de terugloop van het aantal kinderen in de gemeente Brummen. Toch is de Expeditie redelijk constant in leerlingenaantal gebleven. Het is fijn om te merken dat ouders vertrouwen in onze school hebben.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven