Dalton Kindcentrum het P@rk

Troelstralaan 45 - 49 A 6971 CN Brummen

  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum het P@rk
  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum het P@rk
  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum het P@rk
  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum het P@rk

Het team

Toelichting van de school

Een enthousiast en veerkrachtig team en werkt uitstekend samen. Ons team bevat diverse specialisten, zoals onze gekwalificeerde IB-er die binnen de Stichting Archipel het beleid rond excellente leerlingen vormgeeft.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Middels de invalpool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het kader van Passend onderwijs dienen alle basisscholen een schoolondersteuningsprofiel op te stellen.In het profiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van onderwijsondersteuning aan leerlingen. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen geven een beeld van het aanbod van onderwijsondersteuning in de regio. De profielen maken deel uit van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband IJssel ¦ Berkel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven