Dalton Kindcentrum het P@rk

Troelstralaan 45 - 49 A 6971 CN Brummen

  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum het P@rk
  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum het P@rk
  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum het P@rk
  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum het P@rk

In het kort

Toelichting van de school

Dalton kindcentrum het P@rk opent wereld voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Welkom op het SchoolVenster van Dalton kindcentrumHet P@rk Een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen: In Het P@rk worden kinderen van 7.30 tot 18.30 uur continu op een leuke manier uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen en te laten zien waar zij goed in zijn in de kinderopvang, voor- en naschoolseopvang, peutergroep en basisschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een continurooster: alle leerlingen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en van 8.30 tot 14.15 uur op school en de woensdag van 8.30 tot 12.30 uur. Tussen 12.15 en 12.30 uur lunchen de kinderen in de klas, samen met de leerkracht en krijgen zij alle ruimte om zich daarna binnen en buiten te ontspannen. Opvang in ons kindcentrum. Onze school maakt deel uit van een educatief centrum: een plek waarin onderwijs en opvang op basis van een gezamenlijke visie samenwerken. Hiertoe werken we samen de buitenschoolse opvang

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven