Openbare Basisschool De Meerpaal

Dreef 4 4311 AK Bruinisse

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meerpaal

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Creativiteit
  • Samen
  • Ruimte
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS de Meerpaal is de openbare basisschool van Bruinisse. In Bruinisse staan nog twee basisscholen, een Protestant Christelijke en Gereformeerde school. De ouders die kiezen voor De Meerpaal, kiezen bewust voor openbaar onderwijs. 

De meeste kinderen van OBS de Meerpaal wonen in Bruinisse. Ongeveer 9% van de kinderen wonen in de dorpen rondom Bruinisse, in Oosterland of Sirjansland. Er is een hoge mate van zij-instroom. Gedurende het schooljaar 22-23 hadden wij een instroom in de groep 3 t/m 8 van 28%.De sociaal-economische achtergrond van de leerlingen is zeer divers.

Bruinisse heeft in de kern weinig groen. Het dorp is grotendeels omgeven door water. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven waar er keuze is voor meerdere soorten sport en creativiteit. Bijna al onze leerlingen zijn lid van een vereniging.

In Bruinisse heeft 10,03% van de bevolking een migratie-achtergrond. Dit komt ongeveer overeen met onze schoolpopulatie. Ongeveer 9% van de leerlingen hebben zelf (of beide ouders) niet de Nederlandse nationaliteit.

Bruinisse is een hecht dorp. Dit maakt dat iedereen elkaar kent en elkaar bij verschillende gelegenheden ontmoet. Dit geldt voor de leerlingen maar ook voor het schoolteam. Ruim 65% van de leerkrachten is woonachtig in Bruinisse. Daarvan hebben alle leerkrachten met schoolgaande kinderen hun kind(eren) bij ons op school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven