Openbare Basisschool De Schoener

Schuitkade 2 4318 EH Brouwershaven

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Schoener

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op de Schoener besteden we tijd en geven we ruimte aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonsvorming van de kinderen.
Het werken hieraan bereiken we mede door ons Daltononderwijs, de kenmerken hiervan zijn zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit.

Kinderen krijgen / nemen eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling. Hierbij staat niet alleen cognitieve ontwikkeling centraal maar ook de persoonsvorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bij onze vorm van onderwijs staat het kind centraal.
De positieve invloed is te zien in de leerlingtevredenheid.

Tevredenheid
9,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven