Kindcentrum de Wel

Kavelwei 13 a 9108 MC Broeksterwâld

Schoolfoto van Kindcentrum de Wel

Het team

Toelichting van de school

We hebben een jong, stabiel team dat ook het komend schooljaar in dezelfde samenstelling blijft . Het streven van de Wel is om een mix te hebben van jonge, zich nog ontwikkelende, leerkrachten naast een aantal ervaren leerkrachten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij werken binnen onze vereniging met een vervangingspool. Dat betekent dat vervanging goed geregeld is.
Mocht het toch voor komen dat er geen vervanging is dan worden de ouders zo spoedig mogelijk geïnformeerd, uiterlijk dezelfde dag voor 8.30 uur, met de mededeling dat de kinderen die dag geen school hebben. Mocht het niet lukken om de ouders op tijd te bereiken dan worden de kinderen de betreffende dag over de andere klassen verdeeld.
Als de kinderen niet naar school gaan, kunnen ze thuis gewoon zelfstandig werken aan hun leerdoelen, omdat onze kinderen met een weektaak werken en een digitale leeromgeving hebben. Ze kunnen thuis ook inloggen op de digitale leeromgeving van onlineklas.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het vak muziek werken wij samen met Cultuurcentrum De Wâldsang uit Buitenpost.
Muziek speelt ook een belangrijke rol in ons kindcentrum en daarom wordt er elke dag met de kinderen gezongen. Daarnaast maken   de kinderen om de week een half uur muziek met juf Monique Mols van de Wâldsang.
Omdat we weten dat kinderen veel behoefte hebben om te bewegen, wordt daar in ons kindcentrum zowel binnen als buiten ruim aandacht aan besteed. Bewegingsonderwijs voor de groepen 3 tot en met 8 vindt op de woensdag plaats in de gymzaal van het dorp. Onze jonge kinderen spelen dagelijks buiten en bij slecht weer zijn ze in het bewegingslokaal van ons kindcentrum.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze kleuters mogen nog echt kleuter zijn. Wij houden rekening met het ontwikkelingsniveau van de kinderen. We willen deze ontwikkeling stimuleren door het aanbieden van een leerrijke omgeving die de kinderen uitdaagt om uit te proberen. Als leerlingvolgsysteem gebruiken we de leerlijnen van Parnassys. Naast dat er veel samen gespeeld wordt, hebben de kinderen dagelijks gerichte taal- en rekenactiviteiten en we geven onder andere inhoud aan de Christelijke identiteit door middel van Kind op Maandag. Net als de rest van de school werken we ook bij de kleuters aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap met hulp van de Kanjertraining en door middel van uitjes in de omgeving die betrekking hebben op het thema van het moment.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat er een balans is tussen de ontwikkeling van hoofd, hart en handen.
Ons motto is: "Samen leven, samen spelen, samen leren".

We willen lees-, reken- en taalonderwijs geven, zodat de kinderen hiervoor de beste basis meekrijgen die maar mogelijk is. Voor lezen gebruiken we hiervoor de methodes Veilig leren lezen, Estafette, Nieuwsbegrip en voor taal zelf zijn we een nieuwe methode aan het uitzoeken. Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in getallen.

Daarnaast vinden we de persoonlijkheidsontwikkeling met de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsontwikkeling van groot belang. Daarom leren we ze de basisvaardigheden die ze in hun leven nodig hebben om optimaal te kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Dit zijn: goed kunnen samenwerken, rekening houden met anderen, zich kunnen inleven in anderen, doorzettingsvermogen als het lastig wordt, concentratievermogen om optimaal te kunnen leren en impulsbeheersing om de eigen emoties goed te leren handelen. We gebruiken hiervoor onder andere de methodes Kind op maandag en de Kanjertraining. Ook hebben we een leerlingenraad van kinderen uit de groepen 6 tot en met 8. De kinderen denken mee over praktische en inhoudelijke zaken binnen de school.

Ook cultuuronderwijs en creativiteit zijn vakken die we hoog in het vaandel hebben staan. Daarom maken we gebruik van Uur Cultuur en hebben we twee keer in de week creativiteitslessen, waarbij op de vrijdagmiddag naast de leerkrachten ook een aantal ouders bij de crealessen assisteren.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn een smalle zorgschool die regulier onderwijs wil bieden aan de kinderen uit onze 2 dorpen, Broeksterwâld en de Falom. Wij geven passend onderwijs binnen onze mogelijkheden en zetten daar kennis, vaardigheden en expertise van Ib-er en leerkrachten voor in. Als er specifieke zaken van de school worden gevraagd dan zal de school moeten onderzoeken of de leerkrachten zich daar handelingsbekwaam voor achten. Dit zal van geval tot geval bekeken worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven