De Schakel

Mgr. Schravenstraat 14 5871 AW Broekhuizenvorst

Schoolfoto van De Schakel

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

In dit venster kunt u algemene gegevens ten aanzien van basisschool de Schakel inzien. Op onze school wordt met veel enthousiasme modern en goed onderwijs gegeven. De Schakel is gehuisvest in een mooi rond schoolgebouw. De school maakt onderdeel uit van de Brede Maatschappelijke Voorziening in Broekhuizenvorst en is de school voor de dorpen Broekhuizen en Broekhuizenvorst in Noord-Limburg.

Onze school bestaat dit schooljaar 100 jaar!

Op de site www.bsdeschakel.nu leest u meer over onze school.

Voor vragen kunt u terecht bij de directeur van de school,

Ron Schreurs,

077-4631907.

Met vriendelijke groet,

Team De Schakel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven