Basisschool De Havenrakkers

Nieuwland 32 1151 BA Broek in Waterland

Schoolfoto van Basisschool De Havenrakkers

In het kort

Toelichting van de school

Nieuwsgierigheid, verwondering en verrassing vormen de basis voor kennis. Dit motto staat centraal in de aanpak van De Havenrakkers. We geven hieraan invulling door het toepassen van nieuwe lesmethoden en inzichten. Tegelijkertijd zijn én blijven we de gemoedelijke dorpsschool, verbonden met het dorp Broek in Waterland, betrokken bij de ouders en met een veilig klimaat voor onze leerlingen. Zo is onze school een fijne plek waar kinderen op hun eigen niveau leren en zichzelf ontwikkelen.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van [school]. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voorwoord van het bestuur 

Beste ouders,

De samenleving verandert steeds sneller. Het is soms nauwelijks nog bij te houden, alles lijkt mogelijk.

Dat komt vooral door de snelle ontwikkeling van de technologie. De wereld wordt daardoor steeds kleiner en toegankelijker en informatie is overal en altijd beschikbaar. En de enige manier om te kunnen omgaan met al die veranderingen is door te LEREN. Uw kind doet dat de hele dag zowel binnen als ook buiten de school, op eigen wijze en gericht op een bijdrage aan de toekomst.

Wij zien onze leerlingen dan ook als de TOEKOMSTMAKERS! Ze ontwikkelen niet alleen kennis, maar leren ook om zelf te ontdekken, zelf keuzes te maken, hoe  ze als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen en hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden. Dat lukt alleen als zij zich gewaardeerd voelen en er in de groep en in school een veilig leer- en werkklimaat is waar succeservaringen opgedaan kunnen worden. En wat voor onze leerlingen geldt, geldt ook voor al onze medewerkers:  De leerkracht als TOEKOMSTMAKER! 

Wij werken met u samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar onze leerlingen en naar onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van de kinderen én van onszelf. En dat doen we vanuit onze kernwaarden: We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in onszelf. We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen. We tonen meesterschap in wat we doen!  Onder het motto?“OPSPOOR de Toekomstmakers ” kunt u uw kind met een gerust hart aan één van onze scholen toevertrouwen.   Ik wens iedereen een goed onderwijsjaar toe vol inspiratie, ruimte en uitdaging zodat uw kinderen - onze leerlingen -  met plezier naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen. We hopen dat zoveel als mogelijk in samenwerking met u – de ouders - te kunnen bereiken.   

Chris van Meurs Voorzitter College van Bestuur  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbinden
  • Meesterschap
  • Verantwoordelijkheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen schommelt rond de 300 leerlingen. Veel jonge gezinnen uit Amsterdam ontvluchten de drukte en komen in het rustige Broek in Waterland wonen.

De school heeft geen leerlingstop en heeft een plek voor alle kinderen uit het dorp. De groepen tellen gemiddeld 24 leerlingen.

Weergave

Leerlingen
301
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven