Basisschool De Havenrakkers

Nieuwland 32 1151 BA Broek in Waterland

Schoolfoto van Basisschool De Havenrakkers

In het kort

Toelichting van de school


Voor u ligt onze schoolgids 2023-2024. U kunt er veel in lezen over de school van uw kind. In deze gids staat praktische informatie over het schooljaar 23-24. Op de website vindt u informatie over onze missie en visie, waar we voor staan en andere algemene informatie. (www.obsdehavenrakkers.nl)  

We zijn jaarlijks bezig met een aantal aspecten die ons onderwijs versterken of vernieuwen. Informatie over welke aspecten dit betreft, kunt u lezen in deze gids. Ook treft u in deze gids allerlei praktische informatie over de school. Vakanties en belangrijke data van schoolactiviteiten zijn opgenomen in het jaaroverzicht achterin deze gids. In het Ouderportaal kunt u ook veel lezen over activiteiten en data van schoolreisjes enz.   Vanaf augustus 2023 zitten we in ons prachtige nieuwe gebouw aan het Nieuwland . Het afgelopen jaar is de oude school helemaal gerenoveerd. Het is een heel mooi en functioneel gebouw geworden, aangepast aan alle eisen van deze tijd. Het schooljaar 23-24 gaan we gebruiken om te wennen in het nieuwe gebouw en het verder in te richten naar onze wensen. We hopen dat het een mooi jaar wordt!    

Team OBS De Havenrakkers                                                                                                                                                

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van [school]. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voorwoord van het College van Bestuur   

Beste ouder(s) en verzorger(s),    

Onze kinderen groeien op in een complexe tijd. Van klimaatverandering tot sociale ongelijkheid: veel zekerheden zoals we die kenden zijn aan het schuiven. Ook op technologisch vlak verandert er veel – en dat gebeurt snel. Wat vandaag nog onmogelijk lijkt, is morgen alweer een optie.    

Elke dag staat ontdekken en leren bij OPSPOOR centraal. Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen manier. Binnen OPSPOOR is ruimte voor iedereen, voor eigen ontwikkelingen, eigen talenten en eigen vaardigheden. Samen zijn wij OPSPOOR en binnen dat samenzijn mag iedereen verschillen: de kracht van samen en de kracht van het verschil.   

Om de ontwikkeling voor elk kind te ondersteunen, bieden wij een onderwijsaanbod, aangepast op verschillende niveaus en onderwijsbehoeften.?Onderwijs legt tenslotte het fundament waarop verder gebouwd kan worden aan een duurzame toekomst.    

Onze leerlingen en uw kind(eren) bepalen mede deze toekomst. Wij begeleiden hen in de stappen die zij zullen gaan nemen. Wij geven ze het vertrouwen dat zij alle uitdagingen aankunnen. Hierin werken we ook graag samen met u en alle andere partners om ons heen. Wij geven onze medewerkers het vertrouwen om elke dag het beste uit henzelf en uit de kinderen te halen. Want alleen door samen te werken kunnen wij de kinderen de verantwoordelijkheid geven om te bouwen aan een toekomst voor zichzelf en hun omgeving. Aan een toekomst die duurzaam en rechtvaardig is. En aan een toekomst met plek voor iedereen.   

Een mooie en tevens een spannende uitdaging. Want hoe deze toekomst eruit zal gaan zien, weten wij en u niet. Wij kijken er naar uit.     

Chris van Meurs Voorzitter College van Bestuur    Astrid Brugman  Lid College van Bestuur OPSPOOR  

De stichting OPSPOOR bestuurt 37 scholen in Purmerend, Waterland, Landsmeer, Wormerland, Oostzaan, Beemster en Edam-Volendam. De scholen van OPSPOOR geven vanuit een gezamenlijke ambitie een eigen invulling aan het onderwijs en de ondersteuning voor uw kind(eren). Dit doen we met heel erg veel plezier voor bijna 8000 leerlingen met ongeveer 750 medewerkers.    Alle scholen zijn openbaar. Dit betekent dat ze algemeen toegankelijk zijn, iedereen is welkom zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst of levensovertuiging. Verschillen in opvattingen en levensbeschouwing ontmoeten elkaar in onze scholen en worden actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs. Zo bieden we onze leerlingen een sociale omgeving waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn met respect en ruimte voor de ander.

Bestuur De Stichting OPSPOOR is het bevoegd gezag van de school Adres: Gedempte Singelgracht 18-20, 1441 AP Purmerend Postbus 200, 1440 AE Purmerend Telefoon: 0299-820900 E-mail: Opspoor@stichtingOpspoor.nl Website: www.opspoor.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbinden
  • Meesterschap
  • Respect
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen schommelt rond de 250. Veel jonge gezinnen uit Amsterdam ontvluchten de drukte en komen in het rustige Broek in Waterland wonen.

De school heeft geen leerlingenstop en heeft een plek voor alle kinderen uit het dorp. De groepen tellen gemiddeld 24 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven