Basisschool De Havenrakkers

Nieuwland 32 1151 BA Broek in Waterland

Schoolfoto van Basisschool De Havenrakkers

In het kort

Toelichting van de school

Nieuwsgierigheid, verwondering en verrassing vormen de basis voor kennis. Dit motto staat centraal in de aanpak van De Havenrakkers. We geven hieraan invulling door het toepassen van nieuwe lesmethoden en inzichten. Tegelijkertijd zijn én blijven we de gemoedelijke dorpsschool, verbonden met het dorp Broek in Waterland, betrokken bij de ouders en met een veilig klimaat voor onze leerlingen. Zo is onze school een fijne plek waar kinderen op hun eigen niveau leren en zichzelf ontwikkelen.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van [school]. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voorwoord van het bestuur 

Beste ouders en verzorgers,  

De tijd op de basisschool is de tijd waarin kinderen stappen maken, soms klein en soms enorm, richting hun eigen toekomst. Het is een tijd waarin ontwikkeling centraal staat. Hun ontwikkeling. Dat gaat natuurlijk om het opbouwen van kennis en vaardigheden, maar het is ook de tijd waarin grote stappen worden gezet in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.   Dit maakt dat de tijd op een van onze scholen een tijd is om nooit te vergeten.  Binnen OPSPOOR geloven wij dat elk kind een eigen ontwikkelingscurve heeft. Wij gaan daarom altijd uit van de talenten van onze leerlingen en stimuleren hen actief mee te denken over en mee te doen aan het ontdekken en onderzoeken van deze talenten. Wij geloven in zelfredzaamheid en in de rol van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Wij geloven erin dat we onze leerlingen moeten voorbereiden op de toekomst. Zij zijn tenslotte onze TOEKOMSTMAKERS.  Daarom proberen wij onze blik zo ver als mogelijk in de toekomst te werpen. Maar de toekomst ligt nog open. Daarom maken we samen met al onze medewerkers die elke dag met gedrevenheid en groot enthousiasme in onze scholen actief zijn, samen met u en samen met uw kinderen deze toekomst.   Dit doen wij met vertrouwen, vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in alle betrokkenen. Wij verbinden het heden en de toekomst, verbinden leerlingen en medewerkers, verbinden culturen, meningen en opvattingen. En in alles wat we doen tonen we meesterschap door het zo goed mogelijk te doen. Onze kernwaarden zijn niet voor niets vertrouwen, verbinden en meesterschap.  Wij waarderen uw betrokkenheid bij en uw vertrouwen in OPSPOOR en in een van onze scholen. Wij kijken uit naar de toekomst. Dat doen we samen met uw kinderen, onze leerlingen, en samen met u.  

Chris van Meurs Voorzitter College van Bestuur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbinden
  • Meesterschap
  • Verantwoordelijkheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen schommelt rond de 300 leerlingen. Veel jonge gezinnen uit Amsterdam ontvluchten de drukte en komen in het rustige Broek in Waterland wonen.

De school heeft geen leerlingstop en heeft een plek voor alle kinderen uit het dorp. De groepen tellen gemiddeld 24 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven