IKC De Swirrel

Greate Buorren 32 9055 MV Britsum

Schoolfoto van IKC De Swirrel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Naast onze jaaarlijkse tevredenheidsonderzoek voor groep 6/7/8 via Vensters kijken wij ook een aantal keren per jaar met onze eigen vragenlijst uit het programma van de Vreedzame School naar het welbevinden van leerlingen in onze school.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven