IKC De Swirrel

Greate Buorren 32 9055 MV Britsum

Schoolfoto van IKC De Swirrel

In het kort

Toelichting van de school


De basisschool is een belangrijk deel van een kinderleven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in werkwijzen, sfeer, resultaten en kwaliteit. Dat maakt het kiezen moeilijk. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen om jaarlijks een schoolgids te maken. Zo’n gids moet helpen bij het bewust kiezen van een basisschool. De schoolgids is bedoeld voor ouders die hun kinderen op onze school hebben én voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan de ouders van onze school leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. Aan nieuwe ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt. We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. De schoolgids is beschikbaar op de site van onze school. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting. 

Integraal Kindcentrum De Swirrel is een school voor de dorpen Jelsum, Cornjum en Britsum. De school is ontstaan uit een fusieproces van drie kleine scholen in Britsum en Cornjum. De schoolnaam De Swirrel is gekozen uit een lijst met namen die bedacht waren door ouders, kinderen, team en dorpsbewoners. De Swirrel is een niet bestaand Nederlands woord. Dat betekent dat er nog geen school is die zo heet. Uniek dus! Swirrel doet denken aan beweging, dans, licht,linten. En dat is niet zo bijzonder want Swirrel lijkt op het Engelse woord Swirl. Swirl betekent dwarrelen, warrelen, kolken, wervelen. Onze school staat niet stil, onze school is continu in beweging! De kinderen van de dorpen bewegen door elkaar. Het onderwijs is voortdurend in beweging. En het team, ouders en kinderen met verschillende achtergronden bewegen door elkaar. Kortom een actieve naam voor en actieve en kleurrijke school!die ook als werkwoord gebruikt kan worden. 

Onze Visie

Ieder mens, ieder kind is uniek. We willen een school zijn waar samen leren, samen werken, samen vieren, samen spelen en samen leven centraal staat. Opvoeden en leren vindt plaats in een wisselwerking tussen school en ouders. Een breed en actueel leerstofaanbod vinden wij, met het oog op de vaardigheden van de 21e eeuw, belangrijk in onze school. Vanuit de principes van de Vreedzame School willen wij graag een democratische gemeenschap zijn waarin een ieder zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor zichzelf en de ander. Conflicten worden respectvol en constructief opgelost. Naast het unieke van ieder kind, willen we de kinderen leren rekening met elkaar te houden, samen te werken, respect te hebben voor elkaar en te accepteren dat er verschillen zijn. Deze verschillen zien wij als een verrijking voor onze school.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoofd, hart en handen
  • Thematisch Onderwijs
  • Vreedzame School
  • Eigenaarschap
  • Samen werken, spelen en leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We gaan er van uit dat we de komende jaren een school van rond de 100 leerlingen houden. Doordat we een relatief klein IKC zijn hebben wij korte communicatielijnen en worden ouders, leerkrachten en kinderen gehoord en gezien. Dit ervaren wij als erg waardevol. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven