St. Leonardusschool

Gooteplein 2 3232 DA Brielle

  • Schoolfoto van St. Leonardusschool
  • Schoolfoto van St. Leonardusschool
  • Schoolfoto van St. Leonardusschool
  • Schoolfoto van St. Leonardusschool
  • Schoolfoto van St. Leonardusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Basisschool KBS St. Leonardusschool. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.sintleonardusschool.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verbondenheid
  • erkenning
  • veilige, warme sfeer
  • respect en vertrouwen
  • uitdagend en goed onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Sint Leonardusschool aan Gooteplein 2 ligt centraal binnen de wijk in een groene woonomgeving. De school is zowel te voet als met de fiets eenvoudig te bereiken. RKBS Sint Leonardusschool is onderdeel van 'De Brede School': een plein waar onderwijs, sport, zorg, kinderopvang en maatschappelijke voorzieningen geconcentreerd is.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
392
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven