Openbare basisschool Meester Eeuwout

M.H. Trompstraat 24B 3231 XP Brielle

Schoolfoto van Openbare basisschool Meester Eeuwout

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool Meester Eeuwout in Brielle. Basisschool Meester Eeuwout is een basisschool in het centrum van Brielle waar we samen werken aan talent. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons zelf. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.  Dit venster is op dit moment slechts beperkt ingevuld omdat wij verwikkeld zijn in een proces van onderzoek naar de haalbaarheid van een fusie met CBS Geuzenschip per 01-08-2020. Na 01-08-2020 kan dit venster verder gevuld worden met de dan relevante informatie. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 01-10-2018 telde de school 190 leerlingen. Dit aantal groeide dit schooljaar tot 208 leerlingen. De verwachting is dat er per 01-010-2019 na vertrek van de huidige groep 8 er 194 leerlingen op onze school ingeschreven zullen staan.
Weergave

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven