Christelijke Nationale School De Bijenschans

Kerkplein 14 A 3621 BA Breukelen

Schoolfoto van Christelijke Nationale School De Bijenschans

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Bijenschans is aangesloten bij de invalpool Ippon is samenwerking met onze stichting Vechtstreek en Venen. Bij ziekte of verlof van het personeel, is er een mogelijkheid om een aanvraag te doen bij de invalpool. Wanneer dit niet ingevuld kan worden, dan is er binnen de school nog een mogelijkheid om het intern op te lossen door ambulante leerkrachten in te zetten of groepen samen te voegen of betrokken groepen te verdelen over de andere groepen. Wanneer genoemde maatregelen niet mogelijk zijn, worden de leerlingen naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven