Christelijke Nationale School De Bijenschans

Kerkplein 14 A 3621 BA Breukelen

Schoolfoto van Christelijke Nationale School De Bijenschans

In het kort

Toelichting van de school

Klaar om je talenten te ontdekken? De Bijenschans. Daar maak jij het verschil!

De Bijenschans is een kleinschalige school, waar persoonlijke aandacht voor ieder kind voorop staat. We zijn betrokken, met een persoonlijke aanpak. Dat geldt ook voor onze peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Tegelijk hebben we ook oog voor verschillen. Want elk kind is uniek. Iedere leerkracht heeft een eigen accent in de invulling van de lessen.

Talentontwikkeling vinden we heel belangrijk. We doen er alles aan om onze leerlingen écht in hun kracht te zetten. Zodat zij zelfstandig, met kwalitatief goed onderwijs, hun vleugels leren uitslaan. Daarbij ervaren zij hoe het is, om zelf het verschil te maken bij het leren en groeien. Om dit mogelijk te maken hebben we een betrokken en bevlogen team, dat vol enthousiasme iedere dag aan de slag gaat om het beste uit ieder kind te halen. Onze moderne christelijke normen en waarden helpen daarbij, evenals de moderne lesmethoden die we gebruiken

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bruisend betrokken bevlogen
  • Talent krijgt alle ruimte
  • Kanjerschool
  • Persoonlijk aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven