Openbare Basisschool De Regenboog

Heycoplaan 13 -15 3621 WS Breukelen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Regenboog is de enige openbare basisschool in Breukelen. We zijn een school met acht groepen, waarvan twee kleutergroepen. OBS de Regenboog is sinds 22 april 2021 gecertificeerd daltonschool . Het daltonconcept sluit goed aan bij onze visie op kinderen en hun ontwikkeling.  

Op onze school zijn alle kinderen uniek en dus verschillend. Door deze verschillen leren wij veel van elkaar. Kinderen voelen zich thuis op de Regenboog waardoor ze lekker in hun vel zitten. We vinden dat heel belangrijk, omdat een veilige omgeving noodzakelijk is om te leren en je te ontwikkelen  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht voor ieder kind
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Leren met en van elkaar
  • Talenten tot bloei laten komen
  • Democratisch burgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Regenboog heeft momenteel 8 groepen; twee groepen 1/2 en vanaf groep 3 één groep per leerjaar. We zien aan de toename in de kleutergroepen dat de school na jaren van krimp nadrukkelijk groeit. In drie jaar tijd is het aantal leerlingen met 24 toegenomen tot 188 per 01-02-2023
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven