KBs Willibrordus

G Splinter v Ruwielln 1 3621 XD Breukelen

Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! bestaat uit 16 basisscholen, waarvan één voor speciaal basisonderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Willibrordus!

Op de Willibrordus zijn we nieuwsgierig naar wie de ander is, staan we open voor andere ideeën en gaan we met elkaar in gesprek over wat we nog niet begrijpen. We zijn een katholieke school, waar iedereen welkom is. 

Ons schoolteam vormt een professionele leergemeenschap. We werken continue samen, doen onderzoek naar relevante ontwikkelingen en wisselen kennis en ervaring uit. Door de onderzoekende en open houding van onze leerkrachten zijn we goed in staat om verbeteringen door te voeren in ons onderwijs. 

Er is veel aandacht voor eigenaarschap, talentontwikkeling, 21-eeuwse vaardigheden, mediawijsheid en leerlijnen. Op deze manier bereiden we onze leerlingen gedegen voor op hun plek in de samenleving. 

Op de Willibrordus werken we samen en creëren we het beste onderwijs. We zorgen voor een veilige en plezierige omgeving om te komen tot een optimale ontwikkeling voor alle leerlingen op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief gebied. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ethisch vermogen
  • Creatief denkvermogen
  • Zelfsturing
  • Op groei gerichte mindset
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
341
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Willibrordus heeft traditionele schooltijden dus geen continurooster.

Dit levert als voordeel dat leerlingen en leerkrachten tussen de middag een ruim een uur hebben om te ontspannen of de middag voor te bereiden.

De tussenschoolse opvang is geregeld door TSO 'Het twaalfuurtje' en biedt leerlingen tegen een geringe vergoeding een prima opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Jaarlijks worden leerlingen bevraagd op hun ervaring over het schoolklimaat en het gevoel van ervaren veiligheid.

Op deze manier kan het schoolteam inzicht krijgen in bepaalde trends, het pedagogisch klimaat of het welbevinden van de individuele leerling.

Voorop staat dat snel handelen belangrijk is in de aanpak om het schoolklimaat positief te beïnvloeden.

Deze manier van werken leidt tot een fijne schoolcultuur waar iedereen zichzelf mag en kan zijn.

Terug naar boven