Openbare Basisschool De Zeemeeuw

Ghistelkerke 1 D 4511 JB Breskens

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeemeeuw
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeemeeuw
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeemeeuw
  • In de hal boven kan zelfstandig worden gewerkt in de huisjes.
  • Ook de kleuters en groep 3 werken en leren in de huisjes.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2023 is een nieuwe Vensters-enquête afgenomen. Het resultaat vindt u op deze site. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven