Openbare Basisschool De Zeemeeuw

Ghistelkerke 1 D 4511 JB Breskens

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeemeeuw
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeemeeuw
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeemeeuw
  • In de hal boven kan zelfstandig worden gewerkt in de huisjes.
  • Ook de kleuters en groep 3 werken en leren in de huisjes.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Van en met elkaar leren
  • Ruimte individuele verschillen
  • ICT als hulpmiddel
  • Sociaal, cultureel, creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden nieuwe leerling

Wilt u uw kind aanmelden op OBS De Zeemeeuw, dan kunt u contact opnemen met de school, telefonisch 0117-381678 of per mail obsbreskens@escaldascholen.nl en vrijblijvend een gesprek en/of rondleiding aanvragen.

Voor het aanmelden van uw nog niet schoolgaande kind staat geen vast moment. De meeste ouders melden hun zoon of dochter aan wanneer hij/zij tussen de 3 - 3,5 jaar is. Eerder mag altijd. 

Wanneer u besloten heeft dat uw zoon/dochter bij ons op school komt, dan vult u het inschrijfformulier in dat u op de website www.obsbreskens.nl kunt vinden. 

Voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt, mag hij/zij in de kleutergroep enkele dagdelen komen wennen en oefenen. De juf waarbij uw kind in de klas komt, zal voordien contact met u opnemen om de wendagen vooraf af te spreken.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
253
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven