Basissch De Borckeshof

Terborgseweg 25 7084 AC Breedenbroek

  • Schoolfoto van Basissch De Borckeshof
  • Schoolfoto van Basissch De Borckeshof
  • Schoolfoto van Basissch De Borckeshof
  • Schoolfoto van Basissch De Borckeshof

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten en opbrengsten van basisschool De Borckeshof.

De gegevens die u hier vindt, zijn onder andere afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • “Ik ben uniek!” "Ik doe ertoe"
  • “Leer mij het zelf te doen”
  • "Uw kind;onze leerling"
  • "Ik kan het"
  • “Geef mij de toekomst”

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Borckeshof is een kleine basisschool. De prognoses voor de komende jaren laten dan ook zien dat er een daling is in het aantal leerlingen, dit zegt echter niets over de kwaliteit van het onderwijs, de tevredenheid en betrokkenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten.    

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
61
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Basisschool De Borckeshof is een veilige school met een goed sociaal klimaat. In onderstaande documenten kunt u lezen hoe wij dit nastreven en bewerkstelligen.

Terug naar boven