Basisschool Bastion

Pater Jan de Vriesstraat 17 7126 BL Bredevoort

  • Schoolfoto van Basisschool Bastion
  • Schoolfoto van Basisschool Bastion
  • Schoolfoto van Basisschool Bastion

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool 't Bastion is een Daltonschool in het Achterhoekse vestingstadje Bredevoort.

't Bastion is in 1993 ontstaan na een fusie tussen de toenmalige PC Basisschool 't Zand en de RK Basisschool St. Joannes. Na de fusie heeft 't Bastion de interconfessionele identiteit. Sinds 2010 is de school gecertificeerd Daltonschool. Onze missie is "Samen ontwikkelen naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid".

Het mooiste beeld van de school kan verkregen worden door eens binnen te lopen;

VAN HARTE WELKOM!!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelen
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven