Basisschool Bastion

Pater Jan de Vriesstraat 17 7126 BL Bredevoort

  • Schoolfoto van Basisschool Bastion
  • Schoolfoto van Basisschool Bastion
  • Schoolfoto van Basisschool Bastion
  • Schoolfoto van Basisschool Bastion
  • Schoolfoto van Basisschool Bastion

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool 't Bastion is een daltonschool in het Achterhoekse vestingstadje Bredevoort.

't Bastion is in 1993 ontstaan na een fusie tussen de toenmalige PC Basisschool 't Zand en de RK Basisschool St. Joannes. Na de fusie heeft 't Bastion de interconfessionele identiteit. Sinds 2010 is de school gecertificeerd Daltonschool. Onze missie is "Samen ontwikkelen naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid".

Het mooiste beeld van de school kan verkregen worden door eens binnen te lopen;

VAN HARTE WELKOM!!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelen
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste kinderen die onze school bezoeken wonen in Bredevoort of in de nabije omgeving. 
De betrokkenheid van ouders en leerlingen bij school is daardoor erg groot. Kinderen komen elkaar ook tegen bij de sportclub, bij het buitenspelen of bij andere activiteiten. Samen begeleiden we de kinderen op weg naar volwassenheid.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om beweging, spelen en gezonde voeding te stimuleren. Daarom werken we met BeweegWijs en zijn we een Gezonde School. 
De speelbegeleiders van BeweegWijs begeleiden de kinderen bij het pleinspelen. Ze bieden een mooi speelprogramma, waardoor er aantoonbaar meer plezier is en er meer bewogen wordt. 

De Gezonde School houdt in dat we gezonde voeding stimuleren. Dat doen we door zelf het goede voorbeeld te geven, lessen te geven over voeding en ouders hierin te betrekken. Ook besteden we in projectvorm aandacht aan gezonde voeding. 

Weerbaarheid, relaties en seksualiteit (ook onderdelen van de Gezonde School) komen o.a. terug in de projectweek Lentekriebels. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op ‘t Bastion kiezen wij ervoor om te investeren in een stevig positief schoolsysteem. Leefstijl, Rots en Water, Taakspel en sociale veiligheidslessen van PBS, waarin ook het voorkomen van pesten is opgenomen, zijn methodes die we hiervoor gebruiken. De verschillende methodes die wij inzetten, worden nader omschreven in ons veiligheidsbeleid.

Terug naar boven