CBS de Fontein

Kameelstraat 2 4817 BS Breda

  • Schoolfoto van CBS de Fontein
  • Schoolfoto van CBS de Fontein
  • Schoolfoto van CBS de Fontein
  • Schoolfoto van CBS de Fontein
  • Schoolfoto van CBS de Fontein

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlage o.a. een overzicht over de beleving van de Sociale Veiligheid op CBS De Fontein van de leerlingen van locatie Vincidorstraat en van locatie Kameelstraat regulier uit de groepen 7 en 8. 

Het onderzoek naar de beleving van de Sociale Veiligheid in 2021 is uitgevoerd door Scholen met Succes.


Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven