CBS De Fontein

Thomas Vincidorstraat 1 4827 GA Breda

  • Schoolfoto van CBS De Fontein
  • Schoolfoto van CBS De Fontein
  • Schoolfoto van CBS De Fontein
  • Schoolfoto van CBS De Fontein
  • Schoolfoto van CBS De Fontein

Het team

Toelichting van de school

Personeel

Op de Fontein is de gemiddelde leeftijd van de leerkrachten ongeveer zo hoog als landelijk gemiddelde. Dat betekent in de praktijk dat we ervaren medewerkers hebben met veel kennis van het onderwijs, het didactisch handelen, NT2 en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk nieuwe leerkrachten aan te trekken in de diverse leeftijdscategorieën.

We hebben meer leerkrachten op De Fontein dan gebruikelijk en daardoor kleine groepen, waardoor ieder kind meer aandacht krijgt.

Op de Eerste Opvang Anderstaligen mogen maar 15 leerlingen in één groep zitten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Fontein heeft, net als andere scholen, soms moeite met het vinden van invallers. Als een leerkracht ziek is of verlof heeft, moet er een invaller voor de groep komen. Dat lukt niet altijd. Met het team zijn afspraken gemaakt over hoe we ervoor kunnen zorgen dat het onderwijs aan de leerlingen door kan gaan in geval van afwezigheid van een leerkracht. De directie onderzoekt dan of er geschoven kan worden met de taken van mensen binnen de school, of dat de groepen verdeeld kunnen worden. Daarnaast hebben wij een vaste invalster aangesteld binnen onze school. Soms lukt het niet om een goede oplossing te vinden. In dat uiterste geval kan het voorkomen dat een groep kinderen naar huis wordt gestuurd. Natuurlijk worden de ouders persoonlijk op de hoogte gebracht. Kinderen, van wie de opvang niet door de ouders geregeld kan worden, worden nooit zomaar naar huis gestuurd. De school verzorgt de opvang van die kinderen. Met de genoemde organisatorische maatregelen hopen wij, samen met de ouders, dat dit zelden noodzakelijk zal zijn. Op studie(mid)dagen van het team zijn altijd alle leerlingen vrij.           

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van locatie Vincidorstraat zijn op basis van leeftijd gegroepeerd.

De leerlingen van locatie Kameelstraat zijn ook op basis van leeftijd gegroepeerd, maar werken in combinatie groepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.

De leerlingen van de Eerste Opvang Anderstaligen zitten meestal op basis van leeftijd in een stamgroep, maar werken ook in niveaugroepen bij o.a. Prisma Mondeling Nederlands en het taal-/leesprogramma.

De leerlingen van locatie Kameelstraat kunnen na schooltijd deelnemen aan het "Talentenprogramma Brabantpark/Heusdenhout".

Dit programma is in het kader van de Netwerkscholen Brabantpark/Heusdenhout georganiseerd (zie de bijlage).

Ook in Geeren-Zuid zal waarschijnlijk een "Talentenprogramma" georganiseerd worden o.a. voor de leerlingen van locatie Vincidorstraat na schooltijd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden ondersteuning aan leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben. Dat betekent in de praktijk dat we veel aandacht besteden aan technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat. Daarbij vinden we de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen alsmede creativiteit en cultuur ook erg belangrijk op onze school.

Daarnaast is aan onze school verbonden een Eerste Opvang Anderstaligen voor buitenlandse kinderen die net in Breda of in de omgeving van Breda zijn komen wonen. Het doel is: het aanspreekbaar maken in de Nederlandse Taal van buitenlandse leerlingen in de leeftijd van (4) 5 t/m 12 jaar. Dit aanspreekbaar maken bereiken wij door het aanbieden van gestructureerde en planmatig onderbouwde lesstof, waardoor leerlingen in een tijdsbestek van 12 tot 18 maanden voldoende Nederlands leren, zodat ze kunnen doorstromen naar een andere vorm van onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Tenminste één keer per week start de schooldag in de groepen 1 en 2 met de inloopochtend. De kleuters komen binnen en gaan meteen zelfstandig aan het werk. Ouders worden dan van harte uitgenodigd om samen met hun kind de werkjes te maken. Na ongeveer een half uur gaan de ouders weer naar huis. Daarna wordt er gewerkt vanuit de kleine en de grote kring. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het plein.

Elke kleutergroep heeft maximaal één dag per week ondersteuning van een tutor. De tutor is een groepsleerkracht of onderwijsassistente die met de kleuters, die daar behoefte aan hebben, de lesstof voorbereid of de lesstof herhaald.

Terug naar boven