CBS De Fontein

Kameelstraat 2 4817 BS Breda

 • Schoolfoto van CBS De Fontein
 • Schoolfoto van CBS De Fontein
 • Schoolfoto van CBS De Fontein
 • Schoolfoto van CBS De Fontein
 • Schoolfoto van CBS De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,  

Op weg naar een toekomst met kansen, is ons uitgangspunt. De sfeer waarin kinderen opgroeien, is van groot belang voor hun ontwikkeling. Daarom zorgen we op De Fontein voor een ongedwongen sfeer met een vriendelijk en veilig klimaat. 

Op onze school leren kinderen niet alleen vakinhoudelijke leerstof, ze ontwikkelen ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen.  We bieden onderwijs op maat en kijken daarbij naar de ontwikkeling en de leerpotentie van de leerling. 

Hoe we dat doen en wat we kinderen willen leren leest u in deze schoolgids. Uiteraard staan er ook praktische zaken over ons onderwijs in de gids. Bent u aan het kijken naar een nieuwe school voor uw kind(eren), dan bent u van harte welkom voor een rondleiding op afspraak.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,

Namens het team van CBS De Fontein

Nicolette Rooimans, Clusterdirecteur 
Suzanne Brenders, Locatiedirecteur Kameelstraat regulier onderwijs
Evelien Maes, Locatiedirecteur Kameelstraat Eerste Opvang Anderstaligen
Vacant, Locatiedirecteur Vincidorstraat 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Ambitie
 • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen 1 oktober 2021 voor CBS De Fontein is:

 • 130 leerlingen op locatie Thomas Vincidorstraat, regulier basisonderwijs; 
 • 63 leerlingen op locatie Kameelstraat, regulier basisonderwijs;
 • 103 leerlingen op De Eerste Opvang Anderstaligen locatie Kameelstraat. 

In totaal 296 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
296
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Locatie Vincidorstraat

 • Maandag 8.30 uur - 14.30 uur 
 • Dinsdag 8.30 uur - 14.30 uur 
 • Woensdag 8.30 uur - 12.30 uur
 • Donderdag 8.30 uur - 14.30 uur 
 • Vrijdag 8.30 uur - 14.30 uur . Groep 1, 2 en 3 zijn om 12.15 uur uit. 

Locatie Kameelstraat (eerste opvang)

 • Maandag 08.30 uur – 14.30 uur
 • Dinsdag 08.30 uur – 14.30 uur
 • Woensdag 08.30 uur – 12.30 uur
 • Donderdag 08.30 uur – 14.30 uur
 • Vrijdag 08.30 uur – 14.30 uur

Kijk ook op https://www.defonteinbreda.nl/voor-ouders/schooltijden/

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven