CBS de Fontein

Kameelstraat 2 4817 BS Breda

 • Schoolfoto van CBS de Fontein
 • Schoolfoto van CBS de Fontein
 • Schoolfoto van CBS de Fontein
 • Schoolfoto van CBS de Fontein
 • Schoolfoto van CBS de Fontein

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,  

Ontdek een wereld vol wijsheid, is ons uitgangspunt. De sfeer waarin kinderen opgroeien, is van groot belang voor hun ontwikkeling. Daarom zorgen we op de Fontein voor een ongedwongen sfeer met een vriendelijk en veilig klimaat. 

Op onze school leren kinderen niet alleen vakinhoudelijke leerstof, ze ontwikkelen ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. We bieden onderwijs op maat en kijken daarbij naar de ontwikkeling en de leerpotentie van de leerling. 

Hoe we dat doen en wat we kinderen willen leren leest u in deze schoolgids. Uiteraard staan er ook praktische zaken over ons onderwijs in de gids. Bent u aan het kijken naar een nieuwe school voor uw kind(eren), dan bent u van harte welkom voor een rondleiding op afspraak.Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten, namens het gehele team,

Nicolette Rooimans Clusterdirecteur
Gijs Crielaard Locatiedirecteur Vincidorstraat (regulier basisonderwijs)
Suzanne Brenders Locatiedirecteur Kameelstraat (regulier basisonderwijs) 
Vacature: Locatiedirecteur Kameelstraat (nieuwkomersonderwijs)

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Ambitie
 • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen 1 oktober 2022 voor CBS de Fontein is:

 • 139 leerlingen op locatie Thomas Vincidorstraat, regulier basisonderwijs; 
 • 60 leerlingen op locatie Kameelstraat, regulier basisonderwijs;
 • 191 leerlingen op locatie Kameelstraat, Nieuwkomersonderwijs. 

In totaal 390 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
412
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingen hebben gemiddeld 5,5 uur onderwijstijd per dag en hebben hier recht op. Met uitzondering van kleuters, zij zijn op vrijdagmiddag vrij (regulier). Mocht een leerkracht van een groep ziek zijn, dan wordt er door de locatie directeur vervanging geregeld. Mocht het niet lukken om vervanging te regelen, dan worden de leerlingen opgedeeld over de groepen volgens een verdeelschema. Mocht de groepsleerkracht langer ziek blijven en vervanging is niet mogelijk, dan worden de leerlingen met (t)huiswerk naar huis gestuurd.

Fontein basisonderwijs, locatie Vincidorstraat

 • Maandag 8.30 uur - 14.30 uur 
 • Dinsdag 8.30 uur - 14.30 uur 
 • Woensdag 8.30 uur - 12.30 uur
 • Donderdag 8.30 uur - 14.30 uur 
 • Vrijdag 8.30 uur - 14.30 uur . Groep 1, 2 en 3 zijn om 12.15 uur uit. 

Fontein basisonderwijs, locatie Kameelstraat

 • Maandag 08.45 – 14.45
 • Dinsdag 08.45 – 14.45
 • Woensdag 08.45 – 12.45
 • Donderdag 08.45 – 14.45
 • Vrijdag 8.45 uur - 14.45 uur . Groep 1, 2 en 3 zijn om 12.15 uur uit.

Locatie Kameelstraat (Nieuwkomersonderwijs)

 • Maandag 08.30 uur – 14.30 uur
 • Dinsdag 08.30 uur – 14.30 uur
 • Woensdag 08.30 uur – 12.30 uur
 • Donderdag 08.30 uur – 14.30 uur
 • Vrijdag 08.30 uur – 14.30 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven