PCBS De Rietvink

Kraanvogel 92 4822 RB Breda

  • De leerlingen worden spelenderwijs wegwijs gemaakt in de digitale wereld. Digitale devices worden gebruikt om de leerstof te verwerken.
  • Op onze school staat respect voor elkaar en natuur & milieu hoog in het vaandel. Een bewuste houding wordt gestimuleerd.
  • Op onze school werken de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau.
  • Verwondering om ogenschijnlijk 'kleine' dingen die toch heel bijzonder zijn.
  • Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk. Op school is daar alle gelegenheid voor.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt bij de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 de vragenlijst 'sociale veiligheid' afgenomen. De resultaten daarvan nemen we serieus en mogelijk actiepunten worden opgenomen in ons jaarplan.

Om de leerlingen de mogelijkheid tot inspraak te bieden, hebben we een leerlingenraad opgericht. In die raad zitten leerlingen uit groep 5, 6 en 7. Zij hebben zich kandidaat gesteld en zijn gekozen door hun klasgenoten. De raad komt eens per 6 weken bijeen en bespreekt punten vanuit de school, maar ook punten  die door de leerlingen worden aangedragen. Die punten worden naar prioriteit gerangschikt en mogelijk (meteen) aangepakt.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We vinden het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de oudertevredenheid. We geven ouders dan ook de gelegenheid om hun ervaringen te uiten bij de leerkrachten en/of de directie. Er is altijd de mogelijkheid om een afspraak voor een gesprek te maken.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de oudertevredenheidsenquête nemen we in ons jaarplan de punten op die door ouders als minder tevreden worden aangegeven. Wij bepalen, binnen het managementteam en in samenspraak met de MR, de prioriteit van de te veranderen punten. 

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven