PCBS De Rietvink

Kraanvogel 92 4822 RB Breda

  • De leerlingen worden spelenderwijs wegwijs gemaakt in de digitale wereld. Digitale devices worden gebruikt om de leerstof te verwerken.
  • Op onze school staat respect voor elkaar en natuur & milieu hoog in het vaandel. Een bewuste houding wordt gestimuleerd.
  • Op onze school werken de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau.
  • Verwondering om ogenschijnlijk 'kleine' dingen die toch heel bijzonder zijn.
  • Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk. Op school is daar alle gelegenheid voor.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken gebruik van een eigen leerkracht die als vaste invaller kan fungeren en uitgeroosterde leerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hoe ziet een schooldag eruit? 

Elke dag bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma. Op deze manier weet elk kind wat je op welk moment van de dag kunt verwachten. Dit biedt rust voor de leerlingen en leerkrachten. 

In de ochtend ligt de focus op cognitief onderwijs. Het onderwijs is dan gericht op het vergroten van reken-, lees- en taalvaardigheden. Het uitgangspunt hierbij is gedegen en uitdagend onderwijs met bewegingsopdrachten, samenwerkingsopdrachten en nieuwe methodes voor het vergroten van de taal- en rekenvaardigheden.  

In de middag bieden we atelieronderwijs. Met het atelieronderwijs ligt de nadruk op het bieden van een brede blik op de wereld. Elke stuurgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit van een aantal ateliers. Elke middag volgt elk kind minimaal twee ateliers (of meer), gedurende zes weken. Hierbij is onderscheid in: 

Verplichte ateliers, bijvoorbeeld: wereldoriëntatie, muziek, techniek en sport 

Keuze ateliers die door de leerkracht bepaald worden, bijvoorbeeld: Breinstein, Taalatelier, Kiesatelier (kind en echtscheiding), mindfulness. 

Keuze atelier die de leerling zelf kiest, bijvoorbeeld: fotografie, koken, Spaans, programmeren, vloggen etc 

Proefatelier: een leerling maakt kennis met een bepaald atelier buiten zijn/haar geijkte pad  

Juist de verbinding tussen de cognitieve vaardigheden en onze speerpunten maakt ons onderwijs uitdagender en betekenisvoller voor uw kind(eren) met als doel de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

We werken met het leerstofjaarklassen, dat betekent dat kinderen met dezelfde leeftijd bij elkaar zijn ingedeeld. We streven naar een groepsgrootte van 25 leerlingen per klas. Op basis van zorgleerlingen of de verhouding jongens/meisjes kan hiervan afgeweken worden. Een thema staat gedurende zes weken op het programma.

Team:

Het team van De Rietvink is een hecht en betrokken team van leerkrachten die voor elkaar klaar staan en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van alle kinderen. Elke leerkracht is aangesloten bij een van de stuurgroepen. Door te werken met deze stuurgroepen is onze school in staat flexibel in te springen op de ontwikkelingen om ons heen. De kracht van de ateliermiddagen komt extra tot uiting wanneer ateliers gegeven worden door een (externe) deskundige. Zo hebben al onze leerkrachten eigen kwaliteiten, die we inzetten in bij de ateliers. Op deze manier maken wij het onderwijs levendig. We huren ook externen in op specialistisch gebied zoals muziek, fotografie, dans en theater. Zo worden ook al onze sportlessen gegeven door opgeleide mensen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school richt zich in principe op alle leerlingen, waarvan wij de onderwijsbehoefte praktisch kunnen realiseren:

· Het functioneren en het gedrag van de leerling moet hanteerbaar zijn

· De werkhouding, leerbaarheid en de motivatie van de leerling om zich te ontwikkelen moet aantoonbaar zijn

· De veiligheid van de leerling, de mede leerlingen, de ouders en de leraar moeten gewaarborgd zijn.

Op De Rietvink heeft een aantal leerkrachten de opleiding tot 'gedragsspecialist' gevolgd.

De intern begeleider is 2 dagen aanwezig. Tevens hebben we een remedial teacher voor een aantal dagdelen.

Er is één onderwijsassistente, die 4 dagen per week aanwezig is. Zij ondersteunt groep 3 en begeleidt groepjes kinderen bij specifieke onderdelen van het lesprogramma. Op de Rietvink wordt steeds gekeken welke kinderen extra begeleiding nodig hebben. Dit kan individueel, maar liever in groepjes. De begeleiding wordt gegeven door gediplomeerde leerkrachten die daarvoor vrijgeroosterd zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school beschikt niet over een vroegschoolse voorziening. Kinderen komen vaak van een kinderdagverblijf of andere voor- of vroegschoolse voorziening. Met alle toeleverende instanties is er een goed contact voordat een leerling bij ons op school start.

Terug naar boven