PCBS De Rietvink

Kraanvogel 92 4822 RB Breda

  • De leerlingen worden spelenderwijs wegwijs gemaakt in de digitale wereld. Digitale devices worden gebruikt om de leerstof te verwerken.
  • Op onze school staat respect voor elkaar en natuur & milieu hoog in het vaandel. Een bewuste houding wordt gestimuleerd.
  • Op onze school werken de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau.
  • Verwondering om ogenschijnlijk 'kleine' dingen die toch heel bijzonder zijn.
  • Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk. Op school is daar alle gelegenheid voor.

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,  

Kwalitatief goed onderwijs bieden en leerlingen een brede kijk op de wereld geven.

Dat is waar de De Rietvink voor staat. Hoe we dat doen en wat we kinderen willen leren leest u in deze schoolgids. Uiteraard staan er ook praktische zaken over ons onderwijs in de gids.  

Ons onderwijs stoomt uw kind(eren) klaar voor de toekomst als wereldburger. Centraal hierin staat de brede ontwikkelingen van uw kind, zowel op cognitief als sociaal emotioneel niveau. Door het bieden van een prettige en veilige leeromgeving stellen we uw kinderen in staat om hun talenten optimaal te benutten. Dit doen we aan de hand van zes speerpunten. 

1. Sociaal Emotionele Ontwikkeling 

2. Internationalisering en Burgerschap 

3. Cultuur

4. ICT

5. Techniek & Duurzaamheid

6. Onderwijs & Kwaliteit

De verbinding tussen deze speerpunten en de cognitieve vaardigheden maakt ons onderwijs uitdagender en betekenisvoller voor uw kind(eren).   

Bent u zich aan het oriënteren op een (nieuwe) school voor uw kind(eren), dan geeft deze gids en onze website alvast een eerste indruk.

Maar om echt onze school te voelen, de sfeer te proeven en te beleven nodigen we u van harte uit voor een rondleiding.  

Veel leesplezier! Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting. 

Met vriendelijke groeten,

Namens het team van De Rietvink,     

Inez Wolters (clusterdirecteur Dr. De Visserschool/De Rietvink)

Sharon Breuer (locatiedirecteur De Rietvink)  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Persoonlijk
  • Samen
  • Ambitie
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven