Dr. De Visserschool

Burg Serrarislaan 32 4835 LH Breda

 • Schoolfoto van Dr. De Visserschool
 • Schoolfoto van Dr. De Visserschool
 • Schoolfoto van Dr. De Visserschool
 • Schoolfoto van Dr. De Visserschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,  

Kinderen een zo breed mogelijke kijk op de wereld geven, is ons uitgangspunt. We willen creativiteit in denken en doen stimuleren en zijn erop gericht talenten van kinderen verder te ontwikkelen.

Hoe we dat doen en wat we kinderen willen leren leest u in deze schoolgids. Uiteraard staan er ook praktische zaken over ons onderwijs in de gids.    

Ons onderwijs stoomt uw kind(eren) klaar voor de toekomst als wereldburger. Centraal hierin staat de brede ontwikkelingen van uw kind, zowel op cognitief als sociaal emotioneel niveau. Door het bieden van een prettige en veilige leeromgeving stellen we uw kinderen in staat om hun talenten optimaal te benutten. Dit doen we aan de hand van zes speerpunten.

 1. Onderwijs & Kwaliteit
 2. Sociaal Emotionele Ontwikkeling
 3. Internationalisering en Burgerschap
 4. Cultuur
 5. ICT
 6. Natuur, Milieu en Techniek

De verbinding tussen deze speerpunten en de cognitieve vaardigheden maakt ons onderwijs uitdagender en betekenisvoller voor uw kind(eren).   

Bent u zich aan het oriënteren op een (nieuwe) school voor uw kind(eren), dan geeft deze gids en onze website alvast een eerste indruk. Maar om echt onze school te voelen, de sfeer te proeven en te beleven nodigen we u van harte uit voor een rondleiding.  

Veel leesplezier! Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting.

Met vriendelijke groeten,

Namens het team van Dr. De Visserschool,     

Inez Wolters (clusterdirecteur Dr. De Visserschool/De Rietvink) 

Elise Potter (locatiedirecteur)  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Persoonlijk
 • Plezier
 • Samen
 • Ambitie
 • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op 1 oktober 2023 op onze school is 372. In bovenstaande tabel staan ook de leerlingen van de Internationale School meegerekend.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
456
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen worden niet geboren met een positief of negatief zelfbeeld. Hun beeld wordt gevormd door wat anderen zeggen en hoe ze behandeld worden. Bij ons op school doet ieder kind ertoe. Ieder kind mag er zijn. Ieder kind moet gezien worden. We zorgen voor een veilige omgeving waar kinderen zich prettig voelen. Dit doen we door complimenten te geven, te waarderen wat goed gaat en opbouwende feedback te geven. In deze veilige leeromgeving krijgen kinderen de kans om de gevolgen van het eigen gedrag te ervaren. Maar ook wijzelf hebben hierin een voorbeeldfunctie. Dit begint al bij binnenkomst. Kinderen begroeten de leerkracht met een hand, een knikje of een knuffel. Onze leerkrachten maken echt contact met elk kind dat de klas instapt. 

Onze vertrouwenspersoon is: Sabine Mol 

Onze scheidingsexpert: Anne van Dorst

Terug naar boven