Nutsbasisschool Burgst

Groene Hil 20 4822 RS Breda

  • In onze culturele leerlijn zitten dramalessen verwerkt. We werken samen met De nieuwe Veste.
  • Middels ontdekkend en ontwerpend leren maken leerlingen kennis met diverse technieken.
  • Tijdens doe ochtenden werken jong en oud samen aan creatieve opdrachten.
  • Leerlingen dansend op het podium.
  • Leerlingen presenteren zich op toneel.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De eindresultaten van de centrale eindtoets op Burgst schooljaar 2018-2019 komen gemiddeld uit op een standaardscore van 536,8.

54 leerlingen hebben deelgenomen.

51 leerlingen telden mee voor deze gemiddelde score. 2 Leerlingen gaan naar het speciaal voortgezet onderwijs en 1 leerling is dit jaar pas ingestroomd in groep 8.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Op Burgst wordt datagestuurd gewerkt in een cyclisch proces. We werken volgens het systeem van Data in 4D (data, duiden, doelen, doen).

We gebruiken de tussenresultaten om leren en lesgeven continu te verbeteren. Resultaten zijn voor leerkrachten informatie voor het handelen in de groep.

Tussenresultaten worden geduid,  waarna kwalitatief goede , uitdagende en meetbare doelen worden geformuleerd voor de volgende periode. Doelen kunnen betrekking hebben op leerlingkenmerken, maar ook op leerkrachtgedrag. In groepsplannen worden per vak arrangementen beschreven op 3 niveaus: basisarrangement, intensief arrangement en een verdiept arrangement. 

Leerlingen worden na iedere toetsperiode toegewezen aan een arrangement in het groepsplan. Er wordt steeds gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven