Nutsbasisschool Burgst

Groene Hil 20 4822 RS Breda

  • In onze culturele leerlijn zitten dramalessen verwerkt. We werken samen met De nieuwe Veste.
  • Middels ontdekkend en ontwerpend leren maken leerlingen kennis met diverse technieken.
  • Tijdens doe ochtenden werken jong en oud samen aan creatieve opdrachten.
  • Leerlingen dansend op het podium.
  • Leerlingen presenteren zich op toneel.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken samen met andere besturen in de vervangingspool van "Leswerk"

Soms maken we gebruik van detachering via een onderwijs uitzendbureau zoals "Dit is Wijs".

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We bieden leerlingen ondersteuning m.b.v. onze interne  deskundigheid, daarnaast maken we waar nodig gebruik van externe  deskundigheid. Deze ondersteuning is passend bij onze kerntaak als  basisschool.    

Gebieden waarop we intern deskundig zijn: 

-        Remedial teaching 

-        Dyslexie 

-        Kanjertraining 

-        TOM training (SOVA) 

-        Rouw en verdriet (overlijden en scheiding) 

-        Meer begaafdheid 

Deze interne deskundigheid is verspreid  over leerkrachten, intern begeleiders, locatieleiders en directeur.    

Gebieden waarop we gebruik maken van  externe deskundigheid: 

-        Ambulante begeleiding REC’s 

-        Ondersteuning vanuit CC SBO 

-        Orthopedagogie 

-        Remedial teaching 

-        Motoriek 

-        Logopedie 

-        Sport kanjer OSHB 

-        CJG 

-        SOVA training                         

Om tot een juiste afstemming te komen op  de diverse onderwijsbehoeften wordt de deskundigheid van onze  leerkrachten verder uitgebouwd.  We ontwerpen per vakgebied 3  arrangementen, basis, intensief en verdiept.  Op basis van de 4D aanpak worden kinderen  in een passend arrangement geplaatst.   (vaardigheidsgroei en gedijen in het arrangement spelen een rol bij  die keuze). 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven