Nutsbasisschool Burgst

Groene Hil 20 4822 RS Breda

  • In onze culturele leerlijn zitten dramalessen verwerkt. We werken samen met De nieuwe Veste.
  • Elke week krijgen onze kleuters een uur lang bewegingsonderwijs van een specialist. Vanaf gr 3 werken we samen met Breda Actief.
  • We zijn onze beide schoolpleinen aan het vergroenen en verrijken met leuke speeltoestellen. Kinderen hebben de ruimte om lekker te bewegen.
  • Wij werken wij op school bewust op papier. Tablets zijn extra. We hebben adaptieve software beschikbaar. Denk Oefenweb/Gynzy/Nieuwsbegrip.
  • Op beide locaties hebben we onze bibliotheken flink vernieuwd. Mooie en actuele leesboeken zijn aangeschaft. Het is nu net een snoepwinkel!

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder / verzorger,

Van harte welkom op de homepage van het SchoolVenster van Nutsbasischool Burgst. Onze school staat in de wijk Haagse Beemden in Breda en heeft twee locaties: op de locatie Burgst, Groene Hil 20 zitten ongeveer 242 leerlingen en op onze locatie Kroeten, Moeraszegge 73 zitten zo'n 235 leerlingen. Wij zijn één van de vijf scholen van de Stichting Nutsscholen Breda (www.nutsscholenbreda.nl) Meer informatie over de achtergrond van Nutsscholen kunt u ook vinden op (www.nutalgemeen.nl).

Burgst is een Kanjerschool, dat wil zeggen dat al onze leerkrachten gecertificeerd zijn om kinderen te trainen in sociale vaardigheden. (www.kanjertraining.nl). We vinden het heel belangrijk dat kinderen het fijn hebben op school en dat ze er zich er veilig voelen want pas dan komen ze tot leren. Daarom investeren we als Burgst veel in de sociale ontwikkeling van kinderen: in omgangsvormen, in waarden en normen, in wederzijds respect en samenwerking. Daarnaast streven we hoge doelen na op het gebied van intellectuele en creatieve ontwikkeling. Daarin zijn stellen we met ons team steeds het ambitieniveau bij: we willen immers dat kinderen straks een vervolgopleiding gaan volgen die echt bij hen past en hen uitdaagt. Dit vraagt om collega’s die zelf constant werken aan de vergroting van hun professionaliteit. Daarmee leren ook zij iedere dag weer. Onze missie op Burgst is: "Met krachtig onderwijs laten wij je ontdekken wie je bent, wat je kunt en wilt en hoe je stevig in je schoenen staat".

Ik hoop dat dit SchoolVenster u voldoende informatie over onze school biedt. Mocht u desondanks nog vragen hebben, stel ze gerust via j.matthee@nbsburgst.nl of bel 076-5439008 of r.hilkes@nbsburgst.nl of bel 076 5496065.

Met vriendelijke groeten,

Joost Matthee, directeur

Roos Hilkes, adjunct directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Anders gelijk
  • Bevlogen vooruit
  • Contact voorop

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
462
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven