Nutsbasisschool Dirk van Veen

Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda

Schoolfoto van Nutsbasisschool Dirk van Veen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

A-Poolers Stichting Nutsscholen Breda

Leswerk vervangingsorganisatie PO3003

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Dirk van Veen heeft een zeer hoogwaardige zorgstructuur waardoor een breed scala aan leerlingen het juiste onderwijs kan krijgen. Voor meer-/hoogbegaafde hebben we een dagdeel per week 'projectonderwijs'. Door intensieve remiedial teaching in school kunnen ook leerlingen die meer instructiebehoefte hebben, goed geholpen worden. Voor verder info; zie PDF Schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven