Nutsbasisschool Dirk van Veen

Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda

  • Een fijne ruimte om te spelen voor en na schooltijd.
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Dirk van Veen
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Dirk van Veen

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van Nutsbasisschool Dirk van Veen komen voor het grootste gedeelte uit de wijk Zandberg en nabije omgeving. Op dit moment hebben we 426 kinderen op school verdeeld over 17 groepen (5 groepen 1-2 en van leerjaar 3 t/m 8 steeds twee groepen).

Ouders die belangstelling hebben voor de Dirk van Veen kunnen een afspraak maken voor een intakegesprek en rondleiding door de adjunct-directeur d.m.v. het sturen van email aan info@nbsdirkvanveen.nl.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
426
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven