Nutsbasisschool Boeimeer

Jan Nieuwenhuyzenstraat 2 4818 RJ Breda

  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Boeimeer
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Boeimeer
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Boeimeer
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Boeimeer
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Boeimeer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leswerk is een vervangingsorganisatie voor schoolbesturen in het primair onderwijs. Leswerk verzorgt voor onze stichting de invulling van vervangingsaanvragen. Zij doen dit in samenspraak met de contactpersoon van de Stichting Nutsscholen Breda

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben geen vakleerkrachten in dienst. Onze school wordt wel ondersteund door verschillende professionals namelijk:

Gymlessen in diverse groepen worden gegeven door sportcoaches van Breda Actief.
Er is een dyslexie-expert.
Twee onderwijsassistenten voor kinderen (of leerkrachten) die extra ondersteuning nodig hebben.
Voor begaafde kinderen is er een projectgroep.
Een medewerker van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is wekelijks op school aanwezig voor opvoedingvragen en -ondersteuning.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is vooral een veilige school. Nieuwe kinderen hebben snel hun plekje gevonden op Boeimeer. We bezien bij aanmelding in eerste instantie of we kinderen de (basis- of lichte) ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben, rekening houdend met de groep waarin de leerling geplaatst moet worden. Dat doen we ook als de ondersteuningsbehoeften zich openbaren bij kinderen die al bij ons op school zitten.

We doen ons best om kinderen met speciale behoeften zo goed mogelijk te begeleiden. Maar soms lukt dat niet met de reguliere middelen die beschikbaar zijn. Soms kan een kind geholpen worden met extra middelen die we aan moeten vragen bij het samenwerkingsverband. Daar overleggen we met ouders over. Als de inschatting is dat een kind ook met de middelen van het samenwerkingsverband onvoldoende geholpen kan worden dan wordt plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs overwogen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven