Nutsbasisschool Boeimeer

Jan Nieuwenhuyzenstraat 2 4818 RJ Breda

  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Boeimeer
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Boeimeer
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Boeimeer
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Boeimeer
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Boeimeer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Nutsbasisschool Boeimeer, één van de 5 scholen van Stichting Nutsscholen Breda.

Onze school is een bijzonder neutrale school voor kinderen van 4 tot en met gemiddeld 12 jaar. De leerlingen komen vooral uit de wijk 'Boeimeer'. Onze school telt ongeveer de 230 leerlingen en 22 medewerkers en we werken volgens het leerstofjaarklassensysteem.

Als u meer wilt weten over onze school, dan nodigen wij u uit verder te klikken op deze site of te kijken op: www.nbsboeimeer.nl 

De beste indruk krijgt u natuurlijk door een bezoek aan onze school te brengen. Als u een keer sfeer wilt komen proeven op Boeimeer, dan kunt u altijd contact opnemen om een afspraak te maken.

We hopen u graag een keer te ontmoeten op onze school.

Team Nbs Boeimeer

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgerichtheid
  • Saamhorigheid/ veiligheid
  • Interactie
  • Transparantie
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Boeimeer telt ieder jaar ongeveer 225 leerlingen. Het team bestaat uit 22 personeelsleden. Directeur, leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel. (conciërge/administratieve kracht, onderwijsassistenten) De leerlingen zijn gegroepeerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. Kleuters zijn gegroepeerd in heterogene groepen. (groep 1 en 2 zitten bij elkaar)
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven