Nutsbasisschool Boeimeer

Jan Nieuwenhuyzenstraat 2 4818 RJ Breda

  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Boeimeer
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Boeimeer
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Boeimeer
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Boeimeer

In het kort

Toelichting van de school

Een kleinschalige Nutsschool, in het hart van Breda. Met een dorpse omvang maar een stads karakter. Warmte, veiligheid en geborgenheid staan bij ons centraal. Zodat iedereen zich thuis voelt. We zijn altijd in ontwikkeling om ons onderwijs eigentijds, boeiend en betekenisvol te houden. Dat doen we met een deskundig en enthousiast team. Samen leggen we een heel belangrijke basis voor de toekomst van onze leerlingen. Boeimeer helpt je groeien!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Klein & fijn
  • Groei & bloei
  • Gezond en groen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

NBS Boeimeer telt ieder jaar ongeveer 215 leerlingen. Het team bestaat uit 20 personeelsleden. Managementteam, leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel. (conciërge/administratieve kracht, leraarondersteuner en onderwijsassistent) De leerlingen zijn gegroepeerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. Kleuters zijn gegroepeerd in heterogene groepen. (groep 1 en 2 zitten bij elkaar)
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven