Rudolf Steiner School

Minckelersstraat 27 4816 AD Breda

  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School

Het team

Toelichting van de school

Ook is er een vakleerkracht euritmie en een vakleerkracht handwerken verbonden aan onze school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school regelt vervangingen zoveel als mogelijk intern. Er is interne flex-formatie voor het vervullen vervangingen.
Daarnaast is onze school aangesloten bij Leswerk, een gedeelde vervangingspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De lessen handwerken en houtbewerken worden door een vakdocent gegeven. In de kleuterklassen en klas 1 en 2 wordt euritmie gegeven door een ervaren euritmiste.

Binnen het vrijeschoolonderwijs vormt euritmie een wezenlijk vak. In deze relatief onbekende kunstvorm worden gesproken woord en muziek ‘zichtbaar’ gemaakt door gebaren en bewegingen. Het menselijk lichaam is hierbij het instrument waardoor deze bewegingsvorm gestalte krijgt. Met euritmie versterkt een kind de wilskracht, bevor­dert de emotionele ontwikkeling en het sociale gedrag. Ook het bewustzijn van de ledematen wordt versterkt, waardoor een basis gelegd wordt voor innerlijke beweeglijkheid en concentratie. 

Het bewegingsonderwijs vinden plaats in samenwerking met een bevoegde medewerker van Breda Actief.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Levensbeschouwing heet bij ons religieuze oriëntatie.

Kunstzinnige bestaat bij ons uit: (vorm)tekenen, schilderen.

Ons onderwijs is opgebouwd uit periode-onderwijs. Dit betekent dat wij dagelijks gedurende drie á vier weken hetzelfde vak op hetzelfde tijdstip geven. Onder periode-onderwijs vallen o.a. taal, rekenen, toneel en wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, heemkunde, plantkunde, meetkunde en natuurkunde) passend bij het leerjaar.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In principe zijn alle kinderen welkom, ook kinderen met een leerstoornis kunnen we meestal goed helpen. Kinderen met een lichte gedragsstoornis zijn over het algemeen goed te begeleiden op onze school, met een arrangement krijgen zij ook een aantal keer per week een op een begeleiding. Kinderen die een gedragsstoornis hebben, waarbij de veiligheid van andere leerlingen in gevaar komt zijn beter af op gespecialiseerde scholen. We hebben niet het personeel en de ruimtes om deze kinderen goed te begeleiden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peutergroep Kristalkind is gehuisvest in ons gebouw. De pedagogisch medewerkers van deze peutergroep bieden een aangename sfeer, waarin jonge kinderen in ritme, rust en ruimte zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen tot kleuter.

Ook is er een babygroep

Terug naar boven